DURUM ANALİZİ

h@di mekanlarında müşterilerin davranış bilgileri toplanarak ve analiz edilerek pazarlama kampanyalarından maksimum verim almaları ve kazanca dönüştürmeleri sağlanır.